Overslaan en naar inhoud gaan

Je pensioen in 2024

Iedere maand krijg je pensioen van Oak Pensioen. In de jaarlijkse specificatie zie je hoeveel pensioen je in 2024 krijgt. Die specificatie ontvang je in januari van dit jaar. Op deze pagina lees je meer over je pensioen in 2024.

Uitbetaling en hoogte van je pensioen

Wanneer ontvang je in 2024 je pensioen? En hoeveel pensioen krijg je? Lees hieronder de antwoorden.

Wanneer krijg je jouw pensioen?

Je wilt weten wanneer je pensioen op je rekening staat. Je ontvangt je pensioen op vaste datums. Bekijk de betaaldatums in 2024.

We verhogen je pensioen niet

Elk jaar proberen we je pensioen te verhogen. In 2024 verhogen we de pensioenen helaas niet. Om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen, kijken we naar twee dingen:

 1. Onze financiële situatie. Daarvoor kijken we naar onze dekkingsgraad. Onze dekkingsgraad is goed.
 2. Bij Oak Pensioen hebben we afgesproken dat we de pensioenen alleen mogen verhogen als de prijzen zijn gestegen. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We kijken naar de prijzen die het CBS berekende van september 2022 tot en met september 2023. In deze periode zijn de prijzen gedaald met 1,4%. Vooral gas en stroom werden goedkoper, de dagelijkse boodschappen werden juist duurder. Maar gemiddeld daalden de prijzen.

Hierdoor verhogen we de pensioenen in 2024 niet. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat wel omhoog

Had je in 2023 al een arbeidsongeschiktheidspensioen? Vanaf 1 januari 2024 gaat dat pensioen wel omhoog, met 0,88%.

Vakantiegeld zit al in je pensioen 

Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als je pensioen krijgt. Je vakantiegeld zit al in het pensioen dat je iedere maand van ons ontvangt. 

Belasting en je pensioen

Je betaalt belasting over je inkomen. Ook over je pensioen.

Je vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan

Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houd je meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijg je te veel korting en moet je later belasting bijbetalen. Op je uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in je inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar je de loonheffingskorting aanvraagt. 

 • Heb je nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor jou het gunstigst is op de website van de Belastingdienst
 • Heb je een partner met een eigen inkomen? Dan heeft je partner ook recht op de loonheffingskorting. 
 • Het is afhankelijk van de hoogte van je pensioen waar je de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vind je op de website van de SVB

Krijg je dit jaar (voor het eerst) AOW?

Als je AOW krijgt, betaal je geen AOW-premie meer. Je pensioen wordt dan hoger. Wil je meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor je zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

 1. De premie die je zelf betaalt aan je zorgverzekeraar.
 2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op je pensioen.

In 2024 is de bijdrage Zvw 5,32% van je bruto-pensioen. Dit jaar betaal je maximaal € 317,55 per maand. Is je bruto-pensioen hoger dan € 71.628? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie zie je hoeveel wij op je pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw lees je op de website van de Belastingdienst.

Woon je in het buitenland?

Als je in het buitenland woont, bepaalt je persoonlijke situatie hoe je verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.

Als je persoonlijke situatie verandert in 2024

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

 • Een scheiding of beëindiging van je geregistreerd partnerschap als je niet in Nederland woont.
 • Je woont niet in Nederland en je overlijdt. Je familie of een vriend(in) moet dit dan aan ons doorgeven.
 • Je krijgt een wezenpensioen en je stopt met studeren.
 • Je verhuist naar of in het buitenland.

Je hebt jouw pensioen afgekocht in 2023

We hebben je hele pensioen daarom in 2023 als eenmalige uitkering aan jou betaald. Je krijgt in de toekomst geen nieuwe uitkering meer van ons. 

Je bent nabestaande van een overleden deelnemer

Een familielid van jou ontving een pensioenuitkering in 2023. Dit familielid is helaas overleden. Als nabestaande krijg je de jaaropgave die bij deze pensioenuitkering hoort. 

Op de jaaropgave staat hoeveel pensioen jouw familielid ontving in 2023. Dit heb je nodig voor de belastingaangifte. 

Heb je nog vragen?

Op onze website vind je veel informatie over jouw pensioen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.