Overslaan en naar inhoud gaan

Mijn werknemer gaat meer of minder werken

Je werknemer gaat meer of minder werken. Het hangt van de situatie af wat er met het pensioen gebeurt en wat je als werkgever moet doen.

Minder of meer uren werken: pas de uren aan

Hoeveel pensioen iemand opbouwt, hangt af van het salaris. Als je werknemer minder of juist meer uren gaat werken, verandert het salaris en dus ook de pensioenopbouw.

  • Minder werken: iemand krijgt meestal minder salaris en gaat minder pensioen opbouwen.
  • Meer werken: iemand krijgt meestal meer salaris en gaat meer pensioen opbouwen.

In beide gevallen pas je de uren aan in het salarispakket. De nieuwe loongegevens krijgen wij automatisch door via de uniforme pensioenaangifte. 

Verlof: geef door in je salarispakket

Bij sommige soorten verlof verandert de pensioenopbouw van je werknemer. Bijvoorbeeld bij onbetaald verlof of geboorteverlof

  • Verlofuren geef je door in je salarispakket. De aanpassing krijgen wij automatisch door via de uniforme pensioenaangifte. 
  • Het verschilt per salarispakket hoe je het verlof voor je werknemer doorgeeft. Je softwareleverancier kan je daarom het beste vertellen hoe je dit in je salarispakket regelt. 

Betaald ouderschapsverlof doorgeven

Je kunt gegevens over betaald ouderschapsverlof doorgeven via de upa met de code ‘onbetaald ouderschapsverlof’. Lever bij ‘uren voor regeling’ en ‘loon voor regeling’ het loon en de uren aan inclusief voortzetting. Hiervoor brengen wij 50% van de premie over de verlofuren in rekening. Dit betreft de eigen bijdrage van de werknemer.