Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuw in 2024: pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Gepubliceerd op:

Vanaf 1 januari 2024 starten jongere werknemers eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Werkgevers: op tijd de salarisadministratie inrichten

Ben je werkgever? Dan ga je voor werknemers vanaf 18 jaar pensioenpremie afdragen. Daar moet je je salarisadministratie op aanpassen. Zodat de salarisgegevens van deze werknemers vanaf 1 januari 2024 bij ons bekend zijn. Daarnaast moet je je werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar informeren dat zij pensioen gaan opbouwen. Zij krijgen van ons ook bericht hierover.

Werknemers vanaf 18 jaar: pensioen opbouwen en premie betalen

Ben je werknemer? En ben je ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar? Dan betaal je vanaf 1 januari 2024 premie voor het pensioen dat je opbouwt. De werkgever en de werknemer betalen elk een deel van de premie. Hoeveel premie je betaalt, staat op je loonstrook. Blijft je brutosalaris gelijk? Dan betekent het dat je nettosalaris vanaf 1 januari lager wordt.

Pensioen opbouwen boven franchise

Niet alle jongere werknemers gaan pensioen opbouwen. Ze bouwen pas pensioen op als hun inkomen boven de franchise (€ 16.427 voor meubelbranche, tentoonstellingsbouw en orgelbouw en € 21.339 voor de houthandelsector in 2023) uitkomt. Dat is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Bij een deeltijdbaan wordt de franchise naar rato berekend.