Overslaan en naar inhoud gaan

Basis pensioenregeling

Je wilt meer informatie over de pensioenregeling voor jouw werknemers. Je leest hier wat er is geregeld voor je werknemers. 

Verschillende regelingen: A en B

Oak Pensioen heeft 2 verschillende regelingen: A en B. Regeling A geldt voor werknemers in de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw. Regeling B geldt voor werknemers in de houthandel.

Soms vind je verschillen tussen Regeling A en B. Dan noemen we dat. Als je hierover niets leest, geldt de informatie voor alle werknemers. 

Werknemers bouwen pensioen op voor later

Werknemers bouwen vanaf hun 18e pensioen op voor later. Je werknemer krijgt dit pensioen vanaf zijn of haar 68ste zolang hij of zij leeft. Je werknemer kan het pensioen ook eerder of later in laten gaan.

Overlijden tijdens deelname: partner en kinderen krijgen pensioen

Als je werknemer overlijdt tijdens deelname, krijgt zijn of haar partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Kinderen krijgen een wezenpensioen.

Is je werknemer uit dienst en bouwt hij of zij ergens anders pensioen op als hij of zij overlijdt? Dan krijgen de nabestaanden geen pensioen van Oak Pensioen. Is je werknemer deelnemer geweest voor 2012? Dan is er wel opgebouwd partnerpensioen.

Arbeidsongeschikt: werknemer bouwt pensioen op

Arbeidsongeschikte werknemers blijven pensioen opbouwen. Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie als werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel premie wij voor je werknemer betalen. 

Je kunt extra pensioenregelingen aanbieden

Je werknemers bouwen standaard pensioen op in de basis pensioenregeling. Je kunt jouw werknemers ook extra pensioenregelingen aanbieden. Bijvoorbeeld de Anw-hiaatverzekering of een excedentregeling. 

Nóg meer weten? Bekijk Pensioen 1-2-3  en de werkgeverschecklist

Pensioen 1-2-3 is een samenvatting van de pensioenregeling. In de werkgeverschecklist staan de belangrijkste onderwerpen die je met je werknemers kunt bespreken.